hallbarhet
HÅLLBARHET
hallbarhet
previous arrow
next arrow

LET’S GO GREENER!

Vi har en mission – ett uppdrag att demokratisera hälsosam snabbmat 🥗 genom att göra den tillgänglig, prisvärd och självklart supergod. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) påverkas så många som 71% av alla dödsfall av välfärdssjukdomar. Samtidigt ser vi också att vi måste ta ett större grepp och ansvar. Vi riktar därför inte bara uppmärksamheten mot vår hälsa utan även mot vår planet. Maten vi äter står för 30% av de globala koldioxidutsläppen (IPCC, 2019). Det. Är. Inte. Ok.

I vår Vegocracy Report (en internationell studie genomförd av Kantar) – ser vi att det är dags att stänga det gröna gapet. Ett gap som handlar om hur medvetna eller kanske snarare omedvetna vi egentligen är kring behovet av att äta grönare för vår hälsa men också för vår planet 🌍, och hur vi det till trots ändå agerar. Vår studie visar att konsumenterna efterfrågar tydligare och bättre märkning som hjälper dem till mer hållbara och hälsosamma val. Så vi har introducerat en ny märkning på alla våra produkter för att hjälpa guida och vägleda mot ett mer medvetet val. Detta är ett av våra initiativ kring hållbarhet som vi arbetar med (då utöver initiativ som att vi tagit bort allt rött kött, bytt ut plastbestick mot trä, minskat plastmängden i vår skål, tagit fram nytt papplock, m.fl.). Men hey, vi är inte nöjda här. Vårt arbete fortsätter med att arbeta för en grönare värld. Så var med du också och minska det gröna gapet och come over to the green side.

Här nedan kan du läsa mer om några av våra initiativ.

Maten vi äter står för nästan en tredjedel av de globala koldioxidutsläppen. Detta är något vi alla behöver ta mer ansvar för och göra något åt. Vår nya Climate Foodprint märkning är ett initiativ för att hjälpa guida er (och oss!) i att ta grönare beslut. Vill du veta mer?

2022 gjorde vi en stor undersökning som visade att en övervägande majoritet (82%) har svårt att följa nationella riktlinjer för frukt och grönt. Det är ett oroväckande högt antal. Den visade också att två av tre (67%) efterfrågar vägledande märkning av hälsosam mat för att kunna göra bättre val. Nutri-Score hjälper och guidar dig till att välja en ännu hälsosammare sallad. Men vad innebär denna märkning?

Som en del i vårt hållbarhetsarbete kring förpackningar samarbetar vi med appen Bower. Detta för att uppmuntra återvinningen av alla våra förpackningar. Via appen skannar du förpackningarna och vid återvinningsstation checkar du in för att sedan bli belönad genom att få pant tillbaka. Är det enkelt? Appsolut!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search