koncept_eng_backdrop
DET ÄR INTE BARA EN SALLAD. DET ÄR KONFETTI I MUNNEN. GÅSHUD PÅ TUNGAN. SNABBMAT. PÅ ETT NYTT SÄTT.

VI ÄLSKAR MAT!

Att erbjuda ett varierat sortiment är därför för oss självklart. När du mixar en sallad från Picadelis salladsbarer ska du också känna dig trygg med att all mat har producerats av bra råvaror och med hänsyn tagen till människa, miljö och god djurhållning.

Vi strävar efter att överträffa förväntningar.
Det innebär ett kontinuerligt arbete tillsammans med våra leverantörer, från noggrant utvalda råvaror, till produktutveckling, produktion och hantering i butik.

Vi tar ansvar i alla led.
För maten vi levererar, för konceptet vi utvecklar och vi ställer höga krav på matsäkerhet, kvalitet och spårbarhet. Allt med tydliga riktlinjer för odling, djurhållning och arbetsförhållanden, vilka beskrivs i detalj i vår produktpolicy.

Vi på Picadeli har valt att arbeta med European Chicken Commitment. Beslutet inkluderar all kyckling (färsk, fryst, processad) vi köper in på vår europeiska marknad. Samtliga kriterier kommer vara uppfyllda senast år 2026. På vår svenska och franska marknad kommer dessutom minst 20 % av kycklingarna (förutom att uppfylla ECCs kriterier) ha haft tillgång till utevistelse.

VI LEVERERAR MATSÄKER KVALITET!

Ett gediget egenkontrollprogram finns framtaget till alla våra återförsäljare.
Att utbilda alla som skall arbeta med våra salladsbarer är en av våra viktigaste uppgifter.

Vi utbildar all butikspersonal som ska jobba med vår salladsbar i allt som krävs för att disken skall hållas fräsch och livsmedelssäker. Vi vill ge dig en bra känsla i magen när du köper din sallad från oss.

Vi arbetar med engångskantiner anpassade till omsättningen av produkten.
Detta ger ett bättre och fräschare sortiment då produkten får rätt anpassad förpackning utifrån omsättningshastighet och det är mer hygieniskt samt innebär färre risker genom minimal manuell hantering. Kantinerna är självklart också miljövänliga och fullt återvinningsbara.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search